Tervetuloa!

07.05.2021

Tervetuloa sivuilleni ja blogin pariin! Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa kerron itsestäni ja työstäni.

Olen Tampereen yliopistosta valmistunut psykologian maisteri (PsM) ja laillistettu psykologi. Psykologin maisterintutkinnon lisäksi olen kouluttautunut mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) -menetelmän ja Tampereen yliopiston Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusmenetelmä TOTAKU:n käyttöön. Olen työskennellyt valmistumisesta alkaen koulupsykologina Tampereen ja Rauman kaupungeilla. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä yhteistyössä Mehiläisen kanssa lähinnä Satakunnan alueella. 

Psykologi on Valviran hyväksymä suojattu ammattinimike ja terveydenhuollon ammattilaisena psykologin työtä säätelee Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Psykologilla on salassapitovelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että psykologilla on vaitiolovelvollisuus jo asiakkuuden olemassaoloon sekä kaikkeen asiakkuuksien sisältöihin. Tietoturva huomioidaan etäyhteyksissä ja asiakastietojen säilytyksessä ja arkistoinnissa.

Pyrin jakamaan sivuillani tutkittua psykologista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Kirjoitan blogiin kasvatuksesta, vanhemmuudesta, kehityksestä ja koulumaailmasta. Toiveeni on tukea perheitä löytämään turvallisia ja toimivia keinoja kehityksen, arjen ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Tervetuloa seuraamaan!

Koulupsykologin työ

Koulupsykologina olen perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Työskentelen kouluympäristössä lasten sekä perheiden kanssa. Koulupsykologin puoleen käännytään mm.:

  • kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
  • oppimisen haasteissa
  • tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai keskittymisen haasteissa
  • ahdistuneisuuden, mielialan ja itsetunnon tukemisessa
  • kodin tai oppilaan kriisitilanteissa ja elämänmuutoksissa
  • vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • luokan ilmapiirin luomisessa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa