Tervetuloa!

07.05.2021

Tervetuloa sivuilleni ja blogin pariin! Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa kerron itsestäni ja työstäni.

Olen Tampereen yliopistosta valmistunut psykologian maisteri (PsM) ja laillistettu psykologi. Psykologin maisterintutkinnon lisäksi olen kouluttautunut mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) -menetelmän ja Tampereen yliopiston Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusmenetelmä TOTAKU:n käyttöön. Olen työskennellyt valmistumisesta alkaen koulupsykologina Tampereen ja Rauman kaupungeilla. Toimin yrittäjänä yhteistyössä Mehiläisen kanssa sekä itsenäisesti tarjoten psykologisia tutkimuksia ja terapeuttisia keskustelukäyntejä Satakunnan alueella ja etänä. 

Psykologi on Valviran hyväksymä suojattu ammattinimike ja terveydenhuollon ammattilaisena psykologin työtä säätelee Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Psykologilla on salassapitovelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että psykologilla on vaitiolovelvollisuus jo asiakkuuden olemassaoloon sekä kaikkeen asiakkuuksien sisältöihin. Tietoturva huomioidaan etäyhteyksissä ja asiakastietojen säilytyksessä.

Pyrin jakamaan sivuillani tutkittua psykologista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Kirjoitan blogiin kasvatuksesta, vanhemmuudesta, kehityksestä ja koulumaailmasta. Toiveeni on tukea perheitä löytämään turvallisia ja toimivia keinoja kehityksen, arjen ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Tervetuloa seuraamaan!

Koulupsykologin työ

Koulupsykologina olen perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Työskentelen kouluympäristössä lasten sekä perheiden kanssa. Koulupsykologin puoleen käännytään mm.:

  • kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
  • oppimisen haasteissa
  • tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai keskittymisen haasteissa
  • ahdistuneisuuden, mielialan ja itsetunnon tukemisessa
  • kodin tai oppilaan kriisitilanteissa ja elämänmuutoksissa
  • vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • luokan ilmapiirin luomisessa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa

Yrittäjyys

Työskentelen yrittäjänä yhteistyössä Mehiläisen kanssa tarjoten lasten ja nuorten kognitiivisia ja neuropsykologisia tutkimuksia. Tutkimuksiin voi varata ajan Mehiläisen ajanvarauksesta.

Tarjoan lisäksi yksityisiä psykologipalveluja Satakunnassa tai etäyhteydellä. Terapeuttisilla keskustelukäynneillä voidaan esimerkiksi etsiä ratkaisuja haastavaan elämäntilanteeseen tai voimavaroja vanhemmuuteen, lisätä ymmärrystä lapsen haasteisiin ja etsiä keinoja niissä tukemiseen.