Hinnasto

Suppea psykologinen tutkimus

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan lapsen kognitiivinen eli tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten taitojen, havainnointi- ja näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus

Laaja psykologin tutkimus sisältää kognitiivisen kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai keskittymisvaikeuksien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai lukivaikeuksien arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-930 €).


Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suosittelut opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Laajempi alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta lapsen tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Terapeuttiset keskustelukäynnit

Terapeuttiset keskustelukäynnit lapsille, nuorille tai vanhemmille. Käynneillä voidaan käsitellä mm. lapsen tai nuoren ahdistusta, vaikeaa elämäntilannetta, itsetuntoa, diagnoosiin tai elämänmuutoksiin suhtautumista sekä vanhemmuutta ja keinoja haasteissa tukemiseen.


Terveydenhuollon palveluina psykologisten tutkimusten ja terapeuttisten keskustelukäyntien arvonlisävero on 0%.

Lääkärin lähetteellä psykologin tutkimus voi olla Kela-korvattava (Kela.fi).

Vakuutus voi korvata psykologisen hoidon ja tutkimusten kuluja. Kysy ennakkoon korvauksista omalta vakuutusyhtiöltä.