Blogikirjoitukset

Usko omiin kykyihin ja itseluottamus vaikuttavat paljon lapsen motivaatioon ja oppimiseen. Itseluottamukseen taas vaikuttaa paljon se, minkälaista palautetta lapsi saa ympäristöltä osaamisestaan ja tekemisestään. Tässä tekstissä käsitellään positiivisen palautteen merkitystä sekä onnistumisen kokemuksien tärkeyttä oppimisessa ja itseluottamuksessa....

Tunnetaidot ovat tärkeitä mielenterveystaitoja, joita lapset sekä aikuiset voivat harjoitella. Tässä tekstissä käsitellään tunnetaitojen kehitystä sekä sitä, miten tunnetaitoja voi huomioida kasvatuksessa.

Aina lapsen haasteita oppimisessa eivät selitä oppilaan kognitiiviset kyvyt, tarkkaavuus tai luki-vaikeudet, vaan se, että oppilas ei koe koulunkäyntiä tärkeänä, eikä jaksa tai halua ponnistella rutiininomaisissa tai ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä. Tässä tekstissä käsitellään motivaation tukemisen keinoja koulussa ja kotona.

Malttamattomuutta, tehtävien kesken jättämistä, hätäilyä ja sinkoilua paikasta toiseen...? Tässä tekstissä käsitellään, miten kärsivällisyys ja itsehillintä vaikuttavat lapsen arjessa sekä sitä, miten odottamisen ja itsehillinnän taitojen kehitystä voi huomioida kasvatuksessa.

Lukivaikeudet eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ovat yksi yleisimmistä haasteista koululaisilla. Tässä tekstissä käsitellään luki-taitojen tukemisen keinoja.

Tarkkaavuuden ja keskittymisen haasteet ovat yleisimpiä kouluikäisten haasteita, jotka vaikeuttavat oppimista. Tässä tekstissä käsitellään, miten keskittymisen haasteet ilmenevät, mistä ne johtuvat ja miten lapsen keskittymistä voi tukea.

Tervetuloa!

07.05.2021

Tervetuloa sivuilleni ja blogin pariin! Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa kerron itsestäni ja työstäni.