Uusimmat blogikirjoitukset

 

Usko omiin kykyihin ja itseluottamus vaikuttavat paljon lapsen motivaatioon ja oppimiseen. Itseluottamukseen taas vaikuttaa paljon se, minkälaista palautetta lapsi saa ympäristöltä osaamisestaan ja tekemisestään. Tässä tekstissä käsitellään positiivisen palautteen merkitystä sekä onnistumisen kokemuksien tärkeyttä oppimisessa ja itseluottamuksessa....

Tunnetaidot ovat tärkeitä mielenterveystaitoja, joita lapset sekä aikuiset voivat harjoitella. Tässä tekstissä käsitellään tunnetaitojen kehitystä sekä sitä, miten tunnetaitoja voi huomioida kasvatuksessa.