Minusta

Olen laillistettu psykologi Susanna Määttä ja työskentelen yrittäjänä lasten, nuorten ja perheiden asioiden parissa Satakunnassa Raumalla.

Näiltä sivuiltani löydät tietoa minusta, kirjoittamani blogin, hinnastoni Mehiläisen tutkimuksiin ja yksityisiin terveydenhuollon palveluihin sekä yhteystiedot

Toivottavasti löydät etsimäsi ja jos et, niin yhteyttä saa ottaa matalalla kynnyksellä 😊

Kuule ensimmäisenä uusista blogikirjoituksista!

Uusimmat blogikirjoitukset

 

Usko omiin kykyihin ja itseluottamus vaikuttavat paljon lapsen motivaatioon ja oppimiseen. Itseluottamukseen taas vaikuttaa paljon se, minkälaista palautetta lapsi saa ympäristöltä osaamisestaan ja tekemisestään. Tässä tekstissä käsitellään positiivisen palautteen merkitystä sekä onnistumisen kokemuksien tärkeyttä oppimisessa ja itseluottamuksessa....

Tunnetaidot ovat tärkeitä mielenterveystaitoja, joita lapset sekä aikuiset voivat harjoitella. Tässä tekstissä käsitellään tunnetaitojen kehitystä sekä sitä, miten tunnetaitoja voi huomioida kasvatuksessa.

Aina lapsen haasteita oppimisessa eivät selitä oppilaan kognitiiviset kyvyt, tarkkaavuus tai luki-vaikeudet, vaan se, että oppilas ei koe koulunkäyntiä tärkeänä, eikä jaksa tai halua ponnistella rutiininomaisissa tai ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä. Tässä tekstissä käsitellään motivaation tukemisen keinoja koulussa ja kotona.


Suosituimmat blogikirjoitukset